Strategista suunnittelua toimitiloihin – määrittele muutoksen tavoitteet oikein

Suunnittelutoimistot käyttävät usein erilaisia palvelumuotoilun työkaluja toimitilamuutoksen tarvekartoitusvaiheessa. Hyvin suunniteltu tarvekartoitusvaihe tarjoaa jäsennellyn prosessin johdonmukaiseen tarpeiden selvitystyöhön ja toimivan tilaratkaisun etsimiseen. Kokeneiden toimitilamuutoksen ammattilaisten avulla tarpeelliset päätettävät asiat saadaan käytyä läpi muutoshankkeen kokonaisuuteen nähden oikea-aikaisesti. On tärkeää ymmärtää, missä kohtaa projektia tulee tehdä päätöksiä, jotta asiat ovat suunnittelijoiden tiedossa silloin kun niitä tarvitaan. Tilamuutoksessa liian myöhään […]