Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy - Vetovoimaset ja edustavat tilat yhteisölliseen asiantuntijatyöhön

Toimitila 580 m2, Helsinki

Konseptisuunnittelu, tila- ja sisustussuunnittelu, projektinhallinta ja sisustuksen toteutus

Toimitila 580 m2, Helsinki

Konseptisuunnittelu, tila- ja sisustussuunnittelu, projektinhallinta ja sisustuksen toteutus

Viihtyisä toimisto houkuttelee työntekijät paikan päälle etätöiden sijaan
Tiimityön tehostaminen toimivalla avotyö- ja projektitilakokonaisuudella
Tilamuutoksissa panostettiin laadukkaisiin materiaaleihin, moderniin valaistukseen ja miellyttävään äänimaailmaan
Scopen kokonaispalvelumalli avainasemassa projektin onnistumisessa
Wau-tekijöinä valaistuksella tehostetut puurimapinnat ja luonnonvaloa jäljittelevä valokattoratkaisu

Tavoitteena houkutteleva ja hybridityötä tukeva toimisto asiantuntijoille

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, yksi Suomen johtavista sähkötekniseen suunnitteluun erikoistuneista yrityksistä, otti Scopeen yhteyttä tarvitessaan apua uuden toimistotilansa suunnittelussa ja toteutuksessa. Yritys oli tekemässä vuokrasopimusta lähes 600 neliön tilaan Mansku105-kiinteistöön Helsingissä, ja nopealla aikataululla oli suunniteltava tilojen toiminnallinen layout ja tarvittavat muutostyöt sopimusneuvotteluita varten. Insinööritoimiston toimitusjohtaja Mikko Yrjönen valitsi projektiin kumppaniksi Scopen, joka pystyisi tila- ja sisustussuunnittelun lisäksi toteuttamaan uuden toimiston kalustuksen ja sisustuksen avaimet käteen -periaatteella.

Tavoitteena uudelle tilalle oli luoda henkilöstön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä palveleva tila, joka olisi edustava ja tyylikäs myös yhteistyökumppanien ja asiakkaiden tapaamisia varten. Aiemmassa toimitilassa jokaisella työntekijällä oli omat huoneet, joten uuden monitilatoimiston myötä myös työkulttuuriin tulisi muutos. Hybridityötä tukevan uuden toimiston haluttiin houkuttelevan työntekijät työpaikalle vuorovaikutusta, spontaaneja kohtaamisia ja yhteistä viihtymistä varten. Toimitila nähtiin myös tärkeänä rekrytointivalttina työmarkkinoilla – Insinööritoimisto Tauno Nissinen haluaa olla työntekijöiden viihtyvyyteen panostava edelläkävijä alallansa.

Saimme makeat tilat, joita kaikki vieraat ovat kehuneet ja jotka ovat merkittävästi lisänneet toimiston vetovoimaa työntekijöiden parissa. Nyt 70–80 % työntekijöistä valitsee toimiston etätöiden sijaan. Scopen tiimi kuunteli tarkasti toiveitamme ja toimi niiden mukaan eikä jyrännyt vain suunnittelijan näkemyksillä. Projektissa oli miellyttävää joustoa ja yhteistyötä, odotuksemme jopa ylittyivät. Projektin onnistumisessa avainasemassa oli Scopen kokonaispalvelumalli, joka helpotti meidän osuuttamme huomattavasti. Toteutusvaiheessa homma rullasi helposti ja selkeästi eteenpäin, meidän piti vain kuittailla asiat sovituksi ja hoidetuksi.

Saimme makeat tilat, joita kaikki vieraat ovat kehuneet ja jotka ovat merkittävästi lisänneet toimiston vetovoimaa työntekijöiden parissa. Nyt 70–80 % työntekijöistä valitsee toimiston etätöiden sijaan. Scopen tiimi kuunteli tarkasti toiveitamme ja toimi niiden mukaan eikä jyrännyt vain suunnittelijan näkemyksillä. Projektissa oli miellyttävää joustoa ja yhteistyötä, odotuksemme jopa ylittyivät. Projektin onnistumisessa avainasemassa oli Scopen kokonaispalvelumalli, joka helpotti meidän osuuttamme huomattavasti. Toteutusvaiheessa homma rullasi helposti ja selkeästi eteenpäin, meidän piti vain kuittailla asiat sovituksi ja hoidetuksi.

Laadukkaat tilamuutokset ja sujuvaa projektinhallintaa

Projektin aluksi Scope laati kokonaisaikataulun ja kartoitti tarvittavat lähtötiedot suunnitteluun henkilöstökyselyn avulla. Kyselyn vastausten perusteella hahmoteltiin useampi vaihtoehtoinen layout, joita tarkasteltiin ja joista lopullinen pohjaratkaisu hiottiin yhdessä asiakkaan kanssa varmistaen toiminnallisuuksien sijoittuminen tilaan työtä ja käyttäjiä parhaiten palvelevaksi. Työn tehostamiseksi työpistealueet jakautuivat tiimeittäin, joiden käyttöön suunniteltiin myös erilaisia projektitiloja. Lähelle sisääntuloaulaa sijoitettiin edustava neuvottelutila asiakastapaamisiin, kun taas henkilöstön yhteinen oleskelu- ja keittiötila löytyy tilojen toisesta siivestä omasta rauhastaan. Layoutin lisäksi projektin alkuvaiheessa Scope hahmotti tilaan visuaalisen konseptin, joka toimi pohjana seuraaville suunnitteluvaiheille. Tärkeimpinä lähtökohtina suunnittelulle olivat toiminnallisuus, viihtyisyys, laadukkuus ja rentous.

Rakenteellisissa muutostöissä keskityttiin laadukkaisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin erityisesti työpisteillä, työhuoneissa, neuvottelu- ja projektitiloissa sekä työkahvila- ja loungealueella. Asiakkaan erityistoiveena oli lisäksi luoda wau-efekti sisääntuloaulaan, joka toimisi näyttävän valaistuksen ja materiaalien myötä yrityksen käyntikorttina. Yleisestikin valaistukseen, akustiikkaan ja toimivaan AV-tekniikkaan satsaaminen olivat toteutuksessa tärkeimpiä lähtökohtia. Sähköteknisten ja valaistuksen ratkaisujen periaatteellisessa suunnittelussa Scope teki vahvaa yhteistyötä asiakasyrityksen ammattilaisten kanssa. Erityismaininnan ainutlaatuisena ratkaisuna ansaitsee neuvottelutilan upea luonnonvaloa jäljittelevä Light Cognitiven valokatto.

Scopella oli projektissa keskeinen rooli asiakasyrityksen ja kiinteistön välillä, mikä mahdollisti sopimus- ja urakkavaiheiden sujuvan läpiviennin ja tilojen saumattoman käyttöönoton heti remonttiurakan valmistuttua. Scopen sisustusarkkitehti huolehti, että tila- ja sisustussuunnittelun ratkaisut saatiin joustavasti sovitettua yhteen, varmisti tiedonkulun kaikkien osapuolten kesken ja valvoi asiakkaan edun toteutumista eri projektivaiheissa. ”Scopen tiimi kuunteli tarkasti toiveitamme ja toimi niiden mukaan eikä jyrännyt vain suunnittelijan näkemyksillä. Projektissa oli miellyttävää joustoa ja yhteistyötä, odotuksemme jopa ylittyivät”, kehuu Yrjönen projektin sujuvuutta.

Viimeistellyt kalusteratkaisut avaimet käteen -toteutuksena Scopelta

Tilasuunnittelun ohella Scopen vastuulla oli uuden tilan sisustuksen ja kalustuksen suunnittelu ja toteutus. Suunnitelmat käytiin läpi asiakkaan kanssa ja koska tarvekartoitusvaiheessa oli tehty perusteellista työtä, suunnitelmien viimeistelyyn tarvittiin vain pieniä päivityksiä. Toteutusvaiheessa Scope huolehti kalusteiden tilauksista, toimituksista ja asennuksista viimeistä yksityiskohtaa myöten käyttöönottovalmiina.

Projektin onnistumisessa avainasemassa oli Scopen kokonaispalvelumalli, joka helpotti meidän osuuttamme huomattavasti. Toteutusvaiheessa homma rullasi helposti ja selkeästi eteenpäin, meidän piti vain kuittailla asiat sovituksi ja hoidetuksi”, toteaa toimitusjohtaja Mikko Yrjönen tyytyväisenä.

Yrjönen on lopputulokseen enemmän kuin tyytyväinen ja iloitsee erityisesti henkilökunnan yhteisiä hetkiä varten luodusta loungesta.”Parhaita kohtia lopputuloksessa ovat sisääntuloaulaan valaistuksella ja rimoituksella luotu vau-efekti, sekä yrityksen yhteinen keittiö-lounge-kokonaisuus. Siitä tuli rento tila, joka huokuu laatua ja arvokkuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen myös työaikojen ulkopuolella”.

Tutustu yritykseen: https://tauno-nissinen.fi/

Tutustu myös muihin projekteihin

Ota yhteyttä

Jätä meille viesti oheisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse myynti@scope.fi, ja kerro millaisessa tilanteessa voisimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä!

Voit myös varata ajan Jennin ja Eevan kanssa maksuttomaan kartoituspalaveriin